Všechno nejlepší do roku kozy

Podle východních kalendářů přichází rok Dřevěné Kozy (Ovce), a to 19. února 2015. Trvat bude až do 7. února roku 2016. Po rychlém roku Koně nás čeká poněkud klidnější období. Koza v čínské mytologii je symbolem mateřství, klidu, pokoje a harmonie. Rok Dřevěné Kozy je nejpříznivějším obdobím pro početí a porod dítěte. Děti v tomto období narozené budou obdařeny uměleckými schopnostmi, mají střízlivý náhled na svět a na život. Zrozenci v roce Kozy se obvykle stávají podnikateli, politiky a herci.

Rok Kozy by se měl nést ve znamení mírumilovnosti a klidu. Není třeba tvrdě a namáhavě pracovat, spíše nechat věci plynout v bezpečném sepětí s časem. Na druhou stranu jistá tvrdohlavost Kozy zaručuje, že konflikty dříve vzniklé se pravděpodobně neskončí. Koza totiž symbolizuje i jakousi zatvrzelost a neochotu ke kompromisům.

Prvek dřeva působí takovým způsobem, že zaručuje v roce Kozy úspěchy lidem pracujícím v oblastech věd a uměleckých směrů. V tomto roce mohou vzniknout úžasná umělecká díla a objevit se skvělé a významné vědecké objevy, vedoucí k pokroku celého lidstva, a to zejména v chemii a lékařství. Dřevo je symbolem růstu, vytrvalosti, rozvoje, síly a rozvoje. Symbol stromu symbolizuje zakořeněnost, ctění tradic a úctu k hodnotám.

S příchodem roku Kozy dojde u mnoha zástupců znamení zvěrokruhu k mnohým pozitivním změnám. Z Kozy vyzařuje vždy spokojenost a pohoda. Bez ohledu na možná nebezpečí je Koza ve svém nitru šťastná a její dobrá nálada ovlivní celý čínský rok, který je v jejím znamení. Nastávající doba slibuje mnohá překvapení, příchod zajímavých možností a příležitostí k prožití nového. Dřevěná Koza přinese mnoho inovativních nápadů v podnikání, pro ty, kteří se touží posunout kupředu, bude tento rok ideálním pomyslným můstkem k pohybu vpřed a k vítězství. Ti, kteří budou schopni v tomto roce pracovat tvrdě, dostanou velkou možnost se rozvíjet a šplhat nahoru po kariérním žebříčku a změnit svůj život výrazně k lepšímu. Rok Kozy je skvělým obdobím pro výtvarníky, literární tvůrce a skladatele, mnozí z nich budou mít možnost získat v následujícím roce věhlas a uznání.

V roce Kozy bude pozornost hodně zaměřena i na mezilidské vztahy. Je to rok plný nadějí i nových možností.

Tento rok je vhodný k seznamování a navazování nových milostných vztahů, i na románky bude tento rok pravděpodobně hojný. Bezstarostnost Kozy může vést k tomu, že v tomto roce budou lidé nakloněni tomu více si užívat a utrácet peníze. Rok Kozy nepřeje hazardu a risku, velké akce a nákupy lépe přesunout až na konec tohoto nadcházejícího roku.

Na rozdíl od předešlých let je pravděpodobné, že rok Dřevěné Kozy poplyne v příjemném a pohodovém tempu. Ubude nepříjemných stavů a rozrušení, nervových poruch, depresivních stavů a všem s nimi spojených nemocí. Co se týká zdraví, měl by být rok Kozy spíše pozitivní, mnoho lidí začne na svoje zdraví myslet a tak je možné, že si jim vylepší stravovací návyky, přestanou kouřit a omezí pití alkoholických nápojů. Buďte však opatrní při práci s ohněm, ve střehu se také mějte při řízení motorových vozidel.

Fotolia_61472688_XS

Rok Dřevěné kozy a jednotlivá znamení

Krysa

Krysy jsou obvykle charismatické osobnosti, plné upřímnosti a přátelství. Mají dobré vyjednávací schopnosti a jsou motivovány penězi a postavením. Energie, kterou přináší rok Kozy, není s Krysou úplně v souladu. Pro zrozence v Kryse bude v tomto roce velice důležité kontrolovat své emoce a vášně a udržet se ve své obvykle praktické a rozumné rovině, pak se jim povede dobře, pro Krysu ale všeobecně bude tento rok spíše ve znamení mírného chaosu, shonu a tlaku.

Buvol

Buvol je trpělivý a inspirující pro ostatní. Mnoho nemluví, ale je rozumný a stojí pevně nohama na zemi. Tito zrozenci mají v roce Kozy poměrně velkou šanci na úspěch. Mohou si dovolit vykonávat činnosti, které od nich budou vyžadovat více energie, i takové, které jsou spojeny s jistými riziky nebo soutěžením. V roce uplynulém, tedy v roce Koně, ledasco nefungovalo, ale to by měl rok Kozy právě v tomto ohledu hojně napravit. Nové nápady a projekty půjdou skoro samy a příjmy porostou. Pro aktivní Buvoly bude tento rok přínosný, pro ty mírnější by měl nýt klidný a bez významnějších změn.

Tygr

Tygři jsou proměnlivé osobnosti s přirozenými sklony k vůdcovství. Jsou stateční a odvážní a z bojů obvykle vycházejí jako vítězové. Pro zrozence ve znamení Tygra bude v tomto roce důležité vyhýbat se vlastnostem, které jsou pro Kozu typické. Měly by si dávat pozor na nerozvážnost, impulzivní jednání, povrchnost a lehkost. Tygrům se bude dařit v oblastech, které mají v oblibě a do kterých dávají svoji duši a které vznikají v pohodě, nikoliv v napětí. Tygrům by se v roce Kozy mělo dařit i v lásce, nesmí být však sobečtí.

Králík

Zrozenci v Králíkovi bývají sice poměrně plaší, ale pro své okolí jsou atraktivní. Mívají zastání ve velké skupině svých přátel a rodině. Rok Kozy dodává Králíkovi energii, elán a dynamiku. Překážky z minulého roku zmizí a v mnoha oblastech života se Králíkům začne dařit. Je důležité se posouvat kupředu, odhodit za hlavu pocity beznaděje a dobře zvažovat konané činnosti. Důležité bude vše dobře načasovat a nic zbytečně neodkládat, pozdě zahájené činnosti nepřinesou žádné významné výsledky.

Drak

Zrozenci v Draku mívají ohnivou povahu. Bývají oblíbení a v životě šťastní. Drak v roce Kozy není nakloněn týmové spolupráci, což komplikuje vztahové záležitosti, jak na poli obchodním, tak v osobním životě a vazbách. Aura napětí kolem Draka bude jeho okolí pravděpodobně patrná a rozpoznatelná. Tento rok je pro Draky hodně o jejich nezávislosti, neměli by spoléhat na okolí, ale jen sami na sebe, rozhodovat se nezávisle a být ostražitý v ohledu konkurentů a soupeřů. Úspěch slibuje Drakům v tomto čase umělecká tvorba.

Had

Ti, kteří se narodili ve znamení Hada, mívají obvykle štěstí ve finančních záležitostech, jsou vášniví, ale i vznětliví. Had není s energií Kozy tak úplně v souladu, což se může projevit v překážkách při dosahování vytyčených cílů, v obchodních záležitostech a podobně. Přicházející úspěchy budou spíše nárazovité, o to však intenzivnější a lepší. V průběhu roku Kozy nesmí Hadi příliš odpočívat, naopak musejí být aktivní a ve střehu. Pro Hady je nadcházející rok přínosem v oblasti budování vztahů a v odborné činnosti. Ve složitých situacích bude třeba, aby čerpali ze svých předchozích zkušeností, ty jim pomohou vyvarovat se chyb, které už se staly.

Kůň

Kůň umí motivovat ostatní a povzbuzovat k činnosti. Bývá populární a umí okouzlovat opačné pohlaví.
Energie roku Kozy podporuje komunikační schopnosti Koně, načež dochází k dalšímu zlepšení jeho sociálních a partnerských vztahů. Pomáhá přizpůsobovat se novým kolektivům zapadnout do neznámé společnosti, zasloužit si úctu, respekt i vybudování autority. Nejdůležitější pro Koně je v tomto roce neztratit čestné jednání, takové zaklopýtnutí by jim totiž mohlo podrazit nohy. Sklony k vytváření intrik, k podvodům, k dobrodružství, či řízení se pouze vlastními zájmy mohou způsobit negativní dopady.

Koza (Ovce)

Koza dbá na svůj zevnějšek, je kreativní i činorodá, ale má ráda svůj klid a prostor. Ačkoliv nastupuje rok Kozy, pro Kozy samotné toto období nebývá právě příznivé. Do mnoha oblastí jejich života v tomto období nastoupí pnutí, nesoulad a nepředvídatelnost. Rok Kozy bude pro tyto zrozence zajímavý, avšak nepředvídatelný. Svoje kreativní schopnosti mohou úspěšně uplatnit v podnikání, jejich originální smýšlení by se mohlo stát zárukou úspěchu. Rok bude plný překvapení, bohužel však i těch méně příjemných. Pozor by si Kozy měly dát na plýtvání energií, časem i penězi.

Opice

Opice jsou nejvšestrannějším znamením v čínském horoskopu, jsou bystré a aktivní, nerady však přiznávají svoji chybu. Zrozencům ve znamení Opice slibuje rok Kozy nové a výrazné změny v životě, převratné události a skvělou etapu pro získávání nových poznatků a zkušeností, využitelných do dalšího života. V této době by měly Opice rozhodně důvěřovat svojí intuici, která bude daleko převyšovat logické úsudky.

Kohout

Kohouti mívají vynikající společenské dovednosti, jsou všímavý a bystří. Kohout obvykle jen nerad riskuje, raději se drží stanoveného plánu. Kohouti by se v tomto roce měly rozhodně vyvarovat jakýchkoliv excesům a rozrušení, která pro ně bývají docela obvyklá. Těmto zrozencům lze maximálně v tomto roce doporučit, soustředit se na eliminování nervozity a úzkosti. Je vhodné šetřit energii, vyhýbat se dramatickým událostem i změnám v životě a hodně dbát na své zdraví a životní styl všeobecně. Jde však celkově o příznivý rok pro Kohouty, který jim dává možnost pracovat na sobě samých a dosahovat pozitivních kroků a změn. Je to rok hledání duševní rovnováhy a možná i obdobím duchovního hledání.

Pes

Zrozenci ve znamení Psa bývají důvěryhodní a upřímní, obvykle bojují proti nespravedlnosti. Bývají též dobří podnikatelé. Právě pro zrozence ve znamení Psa bude pravděpodobně rok Kozy velmi kontroverzní. Nejlepší taktikou, kterou lze v nacházejícím roce Psům doporučit, je vyčkávání a pozorování situace. Na jednu stranu budou mít totiž nadstandardní štěstí, které je bude ochraňovat před negativními vlivy a potížemi, na straně druhé však může v důsledku vlastní negativity Psů docházet k jejich rozkolísanosti a odklonům od původních plánů. Není vhodné v tomto roce vyvíjet nadměrnou činnost či útočit, raději v pohodě vyčkejte pro Vás lepších období.

Vepř

Zrozenci ve znamení Vepře bývají důvěryhodní a přátelští. Je na ně spoleh, ale někdy příliš věří v lidskou dobrotu.Touží po poznání a poznávání nového. Zrozenci ve znamení Vepře mohou očekávat pro ně příznivý rok. Znamení Kozy je aktivizuje k novým začátkům, zároveň také povzbuzuje a rozšiřuje jejich schopnosti a to ve všemožných oblastech života i práce. Pro Vepře bývá kariéra a finanční jistoty poměrně důležitými složkami bytí a v nich je rok Kozy dokonale podpoří. Rok Kozy hojně podporuje jejich růst i blahobyt. Těm zrozencům, kteří vyčkávají nového životního partnera, by měl být tento rok rovněž nakloněn.

 


Zdroj článku : https://www.spektrumzdravi.cz/cinsky-horoskop-na-rok-2015-rok-drevene-kozy