Sapa Trip je projekt, jehož členové provádí Čechy po vietnamské tržnici Sapa, píší články o vietnamské kultuře a organizují kulturní akce s asijskou tématikou. www.sapatrip.cz

 

 

   

  Aneb setkání gurmánských velikánů